Žiri 7. međunarodnog takmičenja solo pevača „Vera Kovač Vitkai“ činiće eminentni pedagozi i umetnici:

PROF. MR VERA KOVAČ VITKAI PREDSEDNIK I POČASNI ČLAN ŽIRIJA

solo pevanje

  1. prof. mr Marija Muratovska – Severna Makedonija
  2. prof. mr Matjaž Robavs – Slovenija
  3. prof. mr Vesna Coufal Jaić – Hrvatska
  4. prof. dr Vesna Aćimović – Srbija
  5. prof. mr Valentiva Taškova – Srbija

kamerna muzika

  1. prof. dr Agota Vitkai -Kučera – Srbija
  2. prof. mr Marta Balaž – Srbija
  3. prof. mr Florijan Balaž – Srbija