Dragi takmičari,

obajavljujemo RASPORED takmičenja po kategorijama koji je podložan samo manjim korekcijama. Konačan raspored sa imenima takmičara i tačnom satnicom biće objavljen u nedelju 4.12.2022. godine.

12.12.2022. – Ponedeljak

8h – 10h akustička proba sale

10h I kategorija

15h – 16.30h akustička proba sale

16.30h IV kategorija

18h V i VI kategorija (I etapa)

19h KAMERNI ANSAMBLI

13.12.2022. – Utorak

8h – 10h akustička proba sale

10h – 12h II kategorija

12h – 13h akustička proba sale

13h – 15h III kategorija

15h – 16h akustička proba sale

16h – 17h V i VI kategorija (II etapa)

19h ZAVRŠNI KONCERT i svečana podela nagrada