„Muzika je molitva!
Stvoritelj je ljudima podario muziku,
kako bi se mogli moliti bez reči.
Ona je neophodna životu
kao vazduh.“
Vera Kovač Vitkai

O takmičenju

Takmičenje solo pevača „Vera Kovač Vitkai“ prvi put je održano od 7-10. novembra 2014. godine u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“ u Novom Sadu. Počasni član žirija bila je i sama primadona mr Vera Kovač Vitkai.

Takmičari se mogu prijaviti na stranici
Prijava

Uprava takmičenja

Izvršni direktor
mr Marta Balaž

Umetnički direktor
red.prof mr Florijan Balaž
red.prof dr Agota Vitkay-Kucsera

Izvršni sekretar
dipl. vazd. ing László Vitkay – Kucsera

Propozicije

____________________________________________________________________________________________________

Opšte odredbe

 • Prijave za 9. Međunarodno takmičenje podnose se do 1. decembra 2022. godine isključivo elektronski preko on-line forme na ovom sajtu na sledećoj stranici: prijava.
 • Potvrdu o uplati donacije kao i fotokopiju Izvoda iz matične knjige rođenih (fotokopija pasoša, đačke knjižice) skenirati ili fotografisati i kao attachment zakačiti u FORMI ZA PRIJAVU.
 • Sve troškove prevoza, smeštaja i ishrane, kao i dodatne troškove uplate snose sami takmičari.
 • Upozoravaju se takmičari da ukoliko odustanu od takmičenja podneti materijali kao i uplata donacije neće biti vraćeni pošiljaocima.
 • Organizator zadrzava pravo otkazivanja pojedine kategorije ili celog tamičenja, ukoliko se ne prijavi dovoljan broj takmičara.
 • Naknadne izmene programa nisu moguće.
 • Program se izvodi napamet za sve kategorije (osim za kamerne ansamble).
 • Program se izvodi na originalom jeziku za III, IV, V i VI kategoriju.
 • Program se prijavljuje na originalnom jeziku.
 • O poretku dela u okviru programa i pevanju repeticija kod pojedinih dela odlučuje takmičar.
 • Ženski i muški glasovi u okviru iste kategorije se posebno ocenjuju.
 • U V i VI kategoriji etape nisu eliminatorne. Svaka etapa se ocenjuje posebno, a konačni broj bodova predstavlja srednju vrednost bodova iz obe etape.
 • Na zahtev organizatora takmičar mora da prikaže izdanje notnog teksta iz kojeg je pripremao izvođenje.
 • Organizator zadržava pravo realizacije i publikacije audiovizuelnog materijala.
 • Učesnici takmičenja se odriču svih prava, kao što su autorska ili bilo koja druga prava u vezi sa korišćenjem muzičkog i video materijala koji je ostvaren njihovim učešćem i/ili muzičkim izvodjenjem u toku takmičenja i događaja koji prate takmičenje.
 • Organizator zadržava pravo publikacije muzičkih i/ili video snimaka na CD, DVD izdanjima i internetu. Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede učesnika i druge opreme kojima učesnici raspolažu tokom takmičenja.
 • Pristupanjem takmičenju, kandidat ili njegov staratelj prihvataju sva pravila navedena u ovim propozicijama.
 • Takmičari se po dolasku na takmičenje moraju prijaviti u sekretarijatu Takmičenja (u skladu sa kalendarom takmičenja).
 • Prvonagrađeni takmičari (sve kategorije) moraju da budu na raspolaganju organizatoru takmičenja u slučaju eventualnih nastupa neposredno po završetku (nastupanje u vezi s ovom odredbom se ne honorariše), u suprotnom, takmičaru može biti oduzeta nagrada.
 • Za sve dodatne informacije obratiti se na e-mail: [email protected]
 • U slučaju spora primenjuje se jedino tekst pravilnika na srpskom jeziku.

DONACIJA za takmičenje 

 • 4.000 dinara za takmičare iz Srbije (40 evra za strane državljane) za I i II kategoriju.
 • 4.500 dinara za takmičare iz Srbije (45 evra za strane državljane) za III i IV kategoriju.
 • 5.000 dinara za takmičare iz Srbije (50 evra za strane državljane) za V i VI kategoriju.
 • 5.000 dinara za takmičare iz Srbije (50 evra za strane državljane) za duete i kamerne ansamble.

a) Za učesnike iz Srbije DONACIJA se uplaćuje na žiro račun:

ime: „FloriArt“
adresa: Bulevar oslobođenja 145,
21000 Novi Sad, Srbija
račun: 340 – 11010166 – 66.

b) Za strane državljane DONACIJA se uplaćuje na račun:

ACCOUNT OF THE BENEFICIARY WITH

Swift code: GIBARS22
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
BENEFICIARY:
IBAN RS35340000001101016666
NAME Udruženje FloriArt
ADRESS SRBIJA 21000 NOVI SAD
Bul. Oslobođenja 145

Oficijalni korepetitor

prof. Sonja Mušikić

Program

I KATEGORIJA

Žene 2005 i mlađi

Muškarci 2003 i mlađi

 1. Stari majstor
 2. Solo pesma (osim starog majstora)

 

II KATEGORIJA

Žene 2003 – 2004

Muškarci 2001 – 2002

 1. Stari majstor
 2. Dve solo pesme

 

III KATEGORIJA

Žene 2001 –2002

Muškarci 1999 – 2000

 1. Stari majstor ili solo pesma
 2. Solo pesma
 3. Solo pesma ili operska arija po izboru (od Glukove reforme) ili arije iz operete ili koncertne arije

 

IV KATEGORIJA

Žene 1999  – 2000

Muškarci 1997 – 1998

 1. Stari majstor ili solo pesma
 2. Solo pesma
 3. Solo pesma ili operska arija po izboru (od Glukove reforme)
 4. Operska arija po izboru (od Glukove reforme) ili arije iz operete ili koncertne arije

 

V KATEGORIJA

Žene 1997 –1998

Muškarci 1995 – 1996

 1. Stari majstor ili solo pesma
 2. Arija iz oratorijuma, mise ili kantate
 3. Solo pesma
 4. Operska arija (od Glukove reforme) ili arije iz operete ili koncertne arije

 

VI KATEGORIJA

Žene 1992 –1996

Muškarci 1990 – 1994

 1. Četiri operske arije (od Glukove reforme) ili arije iz operete ili koncertne arije

 

DUETI I KAMERNI ANSAMBLI

*Kategorija se određuje po najstarijem članu ansambla.

I KATEGORIJA 2001

 1. Slobodan program do 5 minuta

II KATEGORIJA 1998

 1. Slobodan program do 10 minuta

III KATEGORIJA 1992

 1. Slobodan program do 15 minut

Nagrade

 • GRAND PRIX takmičenja može biti dodeljen jednom takmičaru
 • SPECIJALNE nagrade „Za najmlađeg takmičara“, „Za najperspektivnijeg pevača“ i dr.
 • Nagrade i diplome biće uručene po završetku takmičarske kategorije nakon objavljivanja rezultata. Organizator takmičenja neće slati naknadno diplome.
 • Grand Prix, Specijalne nagrade biće objavljene na završnom koncertu.
 • Program završnog koncerta određuje takmičarski žiri na osnovu takmičarskog repertoara.
 • Na kraju takmičarskog dana može biti organizovan okrugli sto sa članovima žirija i takmičarima koji su nastupili tog dana.
 • Svi učesnici takmičenja dobiće diplomu o učešću.

Žiri

 • Žiri Takmičenja „Vera Kovač Vitkai“ čine istaknuti  pevači i pedagozi.
 • Žiri radi prema Pravilniku rada Takmičenja „Vera Kovač Vitkai“. Pravilnik će biti na raspolaganju svakom zainteresovanom pojedincu.
 • Radi sugerisanja daljih razvojnih inicijativa, svakom takmičaru biće omogućen kontakt sa članovima žirija, prema posebno organizovanom rasporedu. Eliminisanim takmičarima nije dozvoljen bilo kakav kontakt sa članovima žirija izvan posebno organizovanog rasporeda, sve dok traje takmičenje.
 • Odluke žirija su konačne.

Organizator takmičenja

 • Udruženje građana „FloriArt“

Suorganizatori:

 • Muzička škola „Isidor Bajić“
 • Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine
 • Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora

Generalni pokrovitelj:

Medijski pokrovitelj:

 • RTV Radio televizija Vojvodine