„Muzika je molitva!
Stvoritelj je ljudima podario muziku,
kako bi se mogli moliti bez reči.
Ona je neophodna životu
kao vazduh.“
Vera Kovač Vitkai

O takmičenju

Takmičenje solo pevača „Vera Kovač Vitkai“ prvi put je održano od 7-10. novembra 2014. godine u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“ u Novom Sadu. Počasni član žirija bila je i sama primadona mr Vera Kovač Vitkai.

Takmičari se mogu prijaviti na stranici
Prijava

Uprava takmičenja

Izvršni direktor
mr Marta Balaž

Umetnički direktor
red.prof mr Florijan Balaž
red.prof dr Agota Vitkay-Kucsera

Izvršni sekretar
dipl. vazd. ing László Vitkay – Kucsera

Propozicije

____________________________________________________________________________________________________

Opšte odredbe

 • Prijave za 7. Međunarodno takmičenje podnose se do 01. marta 2020. godine isključivo elektronski preko on-line forme na ovom sajtu na sledećoj stranici: prijava.
 • Potvrdu o uplati donacije kao i fotokopiju Izvoda iz matične knjige rođenih (fotokopija pasoša, đačke knjižice) skenirati ili fotografisati i kao attachment zakačiti u FORMI ZA PRIJAVU.
 • Sve troškove prevoza, smeštaja i ishrane, kao i dodatne troškove uplate snose sami takmičari.
 • Upozoravaju se takmičari da ukoliko odustanu od takmičenja podneti materijali kao i uplata donacije neće biti vraćeni pošiljaocima.
 • Organizator zadrzava pravo otkazivanja pojedine kategorije ili celog tamičenja, ukoliko se ne prijavi dovoljan broj takmičara.

Donacija za takmičenje iznosi

 • 4.000 dinara (40 evra za strane državljane) za I, II i III kategoriju.
 • 5.000 dinara (50 evra za strane državljane) za IV, V i VI kategoriju.
 • 5.000 dinara (50 evra za strane državljane) za duete i kamerne ansamble.

a) Za učesnike iz Srbije donacija se uplaćuje na žiro račun:

ime: „FloriArt“
adresa: Bulevar oslobođenja 145,
21000 Novi Sad, Srbija
račun: 340 – 11010166 – 66.

b) Za strane državljane donacija se uplaćuje na račun:

ACCOUNT OF THE BENEFICIARY WITH

Swift code: GIBARS22
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
BENEFICIARY:
IBAN RS35340000001101016666
NAME Udruženje FloriArt
ADRESS SRBIJA 21000 NOVI SAD
Bul. Oslobođenja 145

 

Oficijalni korepetitor

 • orginizator takmičenja će obezbediti kontakt oficijelnih korepetitora
 • takmičari sami – direktno kontaktiraju oficijelnog korepetitora i dogovaruju uslove njihovog angažovanja

Propozicije takmičenja

 • Program se izvodi napamet za sve kategorije (osim za kamerne ansamble).
 • Program se izvodi na originalom jeziku za III, IV, V i VI kategoriju.
 • Program se prijavljuje na originalnom jeziku.
 • Isključena su izvođenja obrada narodnih pesama.
 • O poretku dela u okviru programa i pevanju repeticija kod pojedinih dela odlučuje takmičar.
 • Ženski i muški glasovi u okviru iste kategorije se posebno ocenjuju.
 • U V i VI kategoriji etape nisu eliminatorne. Svaka etapa se ocenjuje posebno, a konačni broj bodova predstavlja srednju vrednost bodova iz obe etape.
 • Na zahtev organizatora takmičar mora da prikaže izdanje notnog teksta iz kojeg je pripremao izvođenje.
 • Organizator zadržava pravo realizacije i publikacije audiovizuelnog materijala. Učesnici takmičenja se odriču svih prava, kao što su autorska ili bilo koja druga prava u vezi sa korišćenjem muzičkog i video materijala koji je ostvaren njihovim učešćem i/ili muzičkim izvodjenjem u toku takmičenja i dogadjaja koji prate takmičenje. Organizator zadržava pravo publikacije muzičkih i/ili video snimaka na CD, DVD izdanjima i internetu. Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede učesnika i druge opreme kojima učesnici raspolažu tokom takmičenja. Pristupanjem takmičenju, kandidat ili njegov staratelj prihvataju sva pravila navedena u ovim propozicijama.

Program

I KATEGORIJA

Žene 2003 i mlađi

Muškarci 2001 i mlđi

 1. Stari majstor
 2. Solo pesma (osim starog majstora)

 

II KATEGORIJA

Žene 2001 – 2002

Muškarci 1999 – 2000

 1. Stari majstor
 2. Dve solo pesme

 

III KATEGORIJA

Žene 1999 –2000

Muškarci 1997 – 1998

 1. Stari majstor ili solo pesma
 2. Dve solo pesme
 3. Solo pesma ili operska arija po izboru (od Glukove reforme) ili arije iz operete ili koncertne arije

 

IV KATEGORIJA

Žene 1997  – 1998

Muškarci 1995 – 1996

 1. Stari majstor ili solo pesma
 2. Dve solo pesme
 3. Solo pesma ili operska arija po izboru (od Glukove reforme)
 4. Operska arija po izboru (od Glukove reforme) ili arije iz operete ili koncertne arije

 

V KATEGORIJA

Žene 1995 –1996

Muškarci 1993 – 1994

 • PRVA ETAPA
 1. Stari majstor ili solo pesma
 2. Arija iz oratorijuma, mise ili kantate
 3. Solo pesma
 • DRUGA ETAPA
 1. Dve operske arije (od Glukove reforme) ili arije iz operete ili koncertne arije

 

VI KATEGORIJA

Žene 1990 –1994

Muškarci 1988 – 1992

 • PRVA ETAPA
 1. Tri operske arije (od Glukove reforme) ili arije iz operete ili koncertne arije
 • DRUGA ETAPA
 1. Dve operske arije (od Glukove reforme) ili arije iz operete ili koncertne arije

 

DUETI I KAMERNI ANSAMBLI

*Kategorija se određuje po najstarijem članu ansambla.

I KATEGORIJA 1999

 1. Dve ili više kompozicija

II KATEGORIJA 1996

 1. Dve ili više kompozicija

III KATEGORIJA 1990

 1. Dve ili više kompozicija

 

Nagrade

 • NASLOV LAUREAT  Takmičenja „Vera Kovač Vitkai“ može biti dodeljen jednom takmičaru. Laureat može postati isključivo prvonagrađeni takmičar.
 • 500 EVRA dobija „Laureat“ takmičenja i nastup na Gala koncertu „Mlade nade“ u okviru Operskog festivala „Opera Aria“ u Novom Sadu
 • Tri puta po 150 EVRA biće dodeljeno takmičarima koji budu izabrani da nastupaju na Gala koncertu „Mlade nade“ u okviru Operskog festivala „Opera Aria“ u Novom Sadu.
 • Specijalna nagrada „Za najmlađeg takmičara“
 • Pobednici svojih kategorija imaće priliku da nastupaju na koncertu u okviru Festivala „Neo“ krajem juna 2019. godine u Novom Sadu
 • Nagrade i diplome biće uručene po završetku takmičarske kategorije nakon objavljivanja rezultata. Laureat takmičenja biće objavljen na završnom koncertu. Program završnog koncerta određuje takmičarski žiri na osnovu takmičarskog repertoara. Na kraju takmičarskog dana može biti organizovan okrugli sto sa članovima žirija i takmičarima koji su nastupili tog dana.
 • Svi učesnici takmičenja dobiće diplomu o učešću. Samo takmičar koji je proglašen Laureatom može koristiti naziv Laureat Takmičenja „Vera Kovač Vitkai“.

Žiri

 • Žiri Takmičenja „Vera Kovač Vitkai“ broji pet članova – istaknutih međunarodnih pevača i pedagoga. Rad i sednice žirija otvorene su za javnost.
 • Žiri radi prema Pravilniku rada Takmičenja „Vera Kovač Vitkai“. Pravilnik će biti na raspolaganju svakom zainteresovanom pojedincu.
 • Radi sugerisanja daljih razvojnih inicijativa, svakom takmičaru biće omogućen kontakt sa članovima žirija, prema posebno organizovanom rasporedu. Eliminisanim takmičarima nije dozvoljen bilo kakav kontakt sa članovima žirija izvan posebno organizovanog rasporeda, sve dok traje takmičenje.
 • Odluke žirija su konačne.

Prelazne i završne odredbe

 • Takmičari su u obavezi da do 1. marta 2020. godine na e-mail adresu takmičenja: [email protected], pošalju program koji će izvoditi na takmičenju.
 • Naknadne izmene programa nisu moguće.
 • Redosled nastupanja na takmičenju biće određen izvlačenjem slova (žrebom) i daljim abecednim redosledom po prezimenima takmičara. Izvučeno slovo smatra se početnim u određivanju redosleda nastupanja za sve etape i kategorije takmičenja.
 • Takmičari se po dolasku na takmičenje moraju prijaviti u sekretarijatu Takmičenja (u skladu sa kalendarom takmičenja).
 • Prijavljenim takmičarima biće dostavljena lista hotela sa cenovnikom i mogućnostima smeštaja. Organizator će na zahtev takmičara rezervisati odabrani hotel.
 • Prvonagrađeni takmičari (sve kategorije) moraju da budu na raspolaganju organizatoru takmičenja u slučaju eventualnih nastupa neposredno po završetku takmičenja. U suprotnom, takmičaru može biti oduzeta nagrada. Nastupanje u vezi s ovom odredbom se ne honorariše.
 • Za sve dodatne informacije obratiti se na e-mail: [email protected]
 • U slučaju spora, primenjuje se jedino tekst pravilnika na srpskom jeziku.

 

ORGANIZATOR TAKMIČENJA

Udruženje građana “FloriArt”

SUORGANIZATOR

 • Muzička škola „Isidor Bajić“
 • Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine
 • Организације за колективно остваривање права интерпретатора

Generalni pokrovitelj:

Medijski pokrovitelj:

 • RTV Radio televizija Vojvodine