„Muzika je molitva!
Stvoritelj je ljudima podario muziku,
kako bi se mogli moliti bez reči.
Ona je neophodna životu
kao vazduh.“
Vera Kovač Vitkai

O takmičenju

Takmičenje solo pevača „Vera Kovač Vitkai“ prvi put je održano od 7-10. novembra 2014. godine u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“ u Novom Sadu. Počasni član žirija bila je i sama primadona mr Vera Kovač Vitkai.

Takmičari se mogu prijaviti na stranici
Prijava

Uprava takmičenja

Izvršni direktor
mr Marta Balaž

Umetnički direktor
red.prof mr Florijan Balaž
red.prof dr Agota Vitkay-Kucsera

Izvršni sekretar
dipl. vazd. ing László Vitkay – Kucsera

Propozicije

____________________________________________________________________________________________________

Opšte odredbe

 • Prijave za 5. Međunarodno takmičenje podnose se do 02. novembra 2018. godine isključivo elektronski preko on-line forme na ovom sajtu na sledećoj stranici: prijava.
 • Potvrdu o uplati donacije kao i fotokopiju Izvoda iz matične knjige rođenih (fotokopija pasoša, đačke knjižice) skenirati ili fotografisati i kao attachment zakačiti u FORMI ZA PRIJAVU.
 • Sve troškove prevoza, smeštaja i ishrane, kao i dodatne troškove uplate snose sami takmičari.
 • Upozoravaju se takmičari da ukoliko odustanu od takmičenja podneti materijali kao i uplata donacije neće biti vraćeni pošiljaocima.
 • Organizator zadrzava pravo otkazivanja pojedine kategorije ili celog tamičenja, ukoliko se ne prijavi dovoljan broj takmičara.

Donacija za takmičenje iznosi

 • 4.000 dinara (40 evra za strane državljane) za predkategoriju, I i II kategoriju.
 • 5.000 dinara (50 evra za strane državljane) za III, IV i V kategoriju.
 • 5.000 dinara (50 evra za strane državljane) za duete i kamerne ansamble.

a) Za učesnike iz Srbije donacija se uplaćuje na žiro račun:

ime: „FloriArt“
adresa: Bulevar oslobođenja 145,
21000 Novi Sad, Srbija
račun: 340 – 11010166 – 66.

b) Za strane državljane donacija se uplaćuje na račun:

ACCOUNT OF THE BENEFICIARY WITH

Swift code: GIBARS22
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
BENEFICIARY:
IBAN RS35340000001101016666
NAME Udruženje FloriArt
ADRESS SRBIJA 21000 NOVI SAD
Bul. Oslobođenja 145

 

Oficijalni korepetitor

 • takmičari koji se odluče za oficijelnog korepetitora uz prijavu  moraju poslati notni materijal i platiti donaciju.
 • 3.500 dinara (30 evra za strane državljane) za predkategoriju, I i II kategoriju.
 • 5.000 dinara (50 evra za strane državljane) za III, IV i V kategoriju.
 • takmičar ima pravo na jednu probu pre takmičenja.

Propozicije takmičenja

 • Program se izvodi napamet za sve kategorije (osim za kamerne ansamble).
 • Program se izvodi na originalom jeziku za II, III, IV i V kategoriju.
 • Program se prijavljuje na originalnom jeziku.
 • Isključena su izvođenja obrada narodnih pesama.
 • O poretku dela u okviru programa i pevanju repeticija kod pojedinih dela odlučuje takmičar.
 • Na zahtev organizatora takmičar mora da prikaže izdanje notnog teksta iz kojeg je pripremao izvođenje.

ŽENSKI GLASOVI

 • PREDKATEGORIJA (do 17 godina i mlađi)
 1. Jedan stari majstor po izboru
 2. Solo pesma po izboru (osim starog majstora)
 • I KATEGORIJA (do 19 godina i mlađi)
 1. Jedan stari majstor po izboru
 2. Solo pesma po izboru (osim srpskih i slovenskih kompozitora)
 3. Solo pesma slovenskog ili srpskog kompozitora
 • II KATEGORIJA (do 21 godina i mlađi)
 1. Jedan stari majstor po izboru
 2. Solo pesma po izboru kompozitora XIX veka
 3. Solo pesma slovenskog ili srpskog kompozitora
 4. Solo pesma po izboru kompozitora XX veka
 • III KATEGORIJA (do 23 godina i mlađi)
 1. Jedan stari majstor po izboru
 2. Solo pesma po izboru (osim slovenskog ili srpskog kompozitora)
 3. Solo pesma slovenskog ili srpskog kompozitora
 4. Operska arija po izboru (od Glukove reforme)
 • IV KATEGORIJA (do 25 godina i  mlađi)

PRVA ETAPA

 1. Jedan stari majstor po izboru
 2. Arija iz oratorijuma, mise ili kantate
 3. Solo pesma po izboru kompozitora (osim slovenskog ili srpskog kompozitora)

DRUGA ETAPA

 1. Solo pesma slovenskog ili srpskog kompozitora
 2. Operska arija (od Glukove reforme) ili arija iz operete po izboru
 • V KATEGORIJA (do 30 godina i mlađi)

            PRVA ETAPA

 1. Tri operske arije (od Glukove reforme) po slobodnom izboru

           DRUGA ETAPA

 1. Operska arija (od Glukove reforme) po slobodnom izboru
 2. Operska arija (od Glukove reforme) ili arija iz operete po izboru

 

MUŠKI GLASOVI

 • PREDKATEGORIJA (do 19 godina i mlađi)
 1. Jedan stari majstor po izboru
 2. Solo pesma po izboru (osim starog majstora)
 • I KATEGORIJA (do 21 godina i mlađi)
 1. Jedan stari majstor po izboru
 2. Solo pesma po izboru (osim srpskih i slovenskih kompozitora)
 3. Solo pesma srpskog ili slovenskog kompozitora
 • II KATEGORIJA (do 23 godina i mlađi)
 1. Jedan stari majstor po izboru
 2. Solo pesma po izboru kompozitora XIX veka
 3. Solo pesma slovenskog ili srpskog kompozitora
 4. Solo pesma po izboru kompozitora XX veka
 • III KATEGORIJA (do 25 godina i mlađi)
 1. Jedan stari majstor po izboru
 2. Solo pesma po izboru (osim slovenskog ili srpskog kompozitora)
 3. Solo pesma slovenskog ili srpskog kompozitora
 4. Operska arija po izboru (od Glukove reforme)
 • IV KATEGORIJA (do 27 godina i mlađi)

          PRVA ETAPA

 1. Jedan stari majstor po izboru
 2. Arija iz oratorijuma, mise ili kantate
 3. Solo pesma po izboru (osim slovenskog ili srpskog kompozitora)

           DRUGA ETAPA

 1. Solo pesma slovenskog ili srpskog kompozitora
 2. Operska arija (od Glukove reforme) ili arija iz operete po izboru
 • V KATEGORIJA (do 32 godina i mlađi)

          PRVA ETAPA

 1. Tri operske arije (od Glukove reforme) po slobodnom izboru

          DRUGA ETAPA

 1. Operska arija (od Glukove reforme) po slobodnom izboru
 2. Operska arija (od Glukove reforme) ili arija iz operete po izboru

 

DUETI I KAMERNI ANSAMBLI

*Kategorija se određuje po najstarijem članu ansambla.

 • I KATEGORIJA (do 21 godina i mlađi)
 1. Dve ili više kompozicija
 • II KATEGORIJA (do 24 godina i mlađi)
 1. Dve ili više kompozicija
 • III KATEGORIJA (do 30 godina i mlađi)

1. Dve ili više kompozicija

 

Nagrade

 • NASLOV LAUREAT  Takmičenja „Vera Kovač Vitkai“ može biti dodeljen jednom takmičaru. Laureat može postati isključivo prvonagrađeni takmičar.
 • Laureat je dobitnik novčane nagrade od 15.000 RSD
 • Nagrade i diplome biće uručene po završetku takmičarske kategorije nakon objavljivanja rezultata. Laureat takmičenja biće objavljen na završnom koncertu. Program završnog koncerta određuje takmičarski žiri na osnovu takmičarskog repertoara. Na kraju takmičarskog dana može biti organizovan okrugli sto sa članovima žirija i takmičarima koji su nastupili tog dana.
 • Svi učesnici takmičenja dobiće diplomu o učešću. Samo takmičar koji je proglašen Laureatom može koristiti naziv Laureat Takmičenja „Vera Kovač Vitkai“.
 • Organizator zadržava pravo realizacije i publikacije audiovizuelnog materijala. Učesnici takmičenja se odriču svih prava, kao što su autorska ili bilo koja druga prava u vezi sa korišćenjem muzičkog i video materijala koji je ostvaren njihovim učešćem i/ili muzičkim izvodjenjem u toku takmičenja i dogadjaja koji prate takmičenje. Organizator zadržava pravo publikacije muzičkih i/ili video snimaka na CD, DVD izdanjima i internetu. Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede učesnika i druge opreme kojima učesnici raspolažu tokom takmičenja. Pristupanjem takmičenju, kandidat ili njegov staratelj prihvataju sva pravila navedena u ovim propozicijama.

Žiri

 • Žiri Takmičenja „Vera Kovač Vitkai“ broji pet članova – istaknutih međunarodnih pevača i pedagoga. Rad i sednice žirija otvorene su za javnost.
 • Žiri radi prema Pravilniku rada Takmičenja „Vera Kovač Vitkai“. Pravilnik će biti na raspolaganju svakom zainteresovanom pojedincu.
 • Radi sugerisanja daljih razvojnih inicijativa, svakom takmičaru biće omogućen kontakt sa članovima žirija, prema posebno organizovanom rasporedu. Eliminisanim takmičarima nije dozvoljen bilo kakav kontakt sa članovima žirija izvan posebno organizovanog rasporeda, sve dok traje takmičenje.
 • Odluke žirija su konačne.

Prelazne i završne odredbe

 • Takmičari su u obavezi da do 02. novembra 2018. godine na e-mail adresu takmičenja: [email protected], pošalju program koji će izvoditi na takmičenju.
 • Naknadne izmene programa nisu moguće.
 • Redosled nastupanja na takmičenju biće određen izvlačenjem slova (žrebom) i daljim abecednim redosledom po prezimenima takmičara. Izvučeno slovo smatra se početnim u određivanju redosleda nastupanja za sve etape i kategorije takmičenja.
 • Takmičari se po dolasku na takmičenje moraju prijaviti u sekretarijatu Takmičenja (u skladu sa kalendarom takmičenja).
 • Prijavljenim takmičarima biće dostavljena lista hotela sa cenovnikom i mogućnostima smeštaja. Organizator će na zahtev takmičara rezervisati odabrani hotel.
 • Prvonagrađeni takmičari (sve kategorije) moraju da budu na raspolaganju organizatoru takmičenja u slučaju eventualnih nastupa neposredno po završetku takmičenja. U suprotnom, takmičaru može biti oduzeta nagrada. Nastupanje u vezi s ovom odredbom se ne honorariše.
 • Za sve dodatne informacije obratiti se na e-mail: [email protected]
 • U slučaju spora, primenjuje se jedino tekst pravilnika na srpskom jeziku.

 

ORGANIZATOR TAKMIČENJA

Udruženje građana “FloriArt”

SUORGANIZATOR

Muzička škola „Isidor Bajić“

Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine

Generalni pokrovitelj:

Medijski pokrovitelj

RTV Radio televizija Vojvodine

Sponzor