„Muzika je molitva!
Stvoritelj je ljudima podario muziku,
kako bi se mogli moliti bez reči.
Ona je neophodna životu
kao vazduh.“
Vera Kovač Vitkai

O takmičenju

Takmičenje solo pevača „Vera Kovač Vitkai“ prvi put je održano od 7-10. novembra 2014. godine u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“ u Novom Sadu. Počasni član žirija bila je i sama primadona mr Vera Kovač Vitkai.

Takmičari se mogu prijaviti na stranici
Prijava

Uprava takmičenja

Izvršni direktor
mr Marta Balaž

Umetnički direktor
red.prof mr Florijan Balaž
red.prof dr Agota Vitkay-Kucsera

Izvršni sekretar
dipl. vazd. ing László Vitkay – Kucsera

Prijava solo pevača


Prijave za takmičenje podnose se isključivo elektronskim putem.

Mole se takmičari da dobro pročitaju propozicije i u skladu sa tim podnesu svoje prijave najksanije do 01. decembra  2022. godine.

Forma za prijavu

Sva polja prijave obavezno moraju biti popunjena. Takmičari popunjavaju polja za kompozicije u skladu sa kategorijom kojoj pripadaju. Zbog epidimiološke situacije takmičari u polja mogu postaviti link snimka kompozicije.

U slučaju bilo kakvih nedoumica u vezi sa prijavom molimo Vas da se javite putem e-maila ili putem kontakt stranice.

NEPOTPUNE PRIJAVE NEĆE BITI UZETE U OBZIR!

    Glas
    sopranmezzopranalttenorbaritonbas

    Kategorija

    Program: kompozitor, delo, trajanje (kod operskih arija navesti naziv arije, operu i ulogu)

    Prijavljujem se na listu obaveštenja