„Muzika je molitva!
Stvoritelj je ljudima podario muziku,
kako bi se mogli moliti bez reči.
Ona je neophodna životu
kao vazduh.“
Vera Kovač Vitkai

O takmičenju

Takmičenje solo pevača „Vera Kovač Vitkai“ prvi put je održano od 7-10. novembra 2014. godine u Muzičkoj školi „Isidor Bajić“ u Novom Sadu. Počasni član žirija bila je i sama primadona mr Vera Kovač Vitkai.

Takmičari se mogu prijaviti na stranici
Prijava

Uprava takmičenja

Izvršni direktor
mr Marta Balaž

Umetnički direktor
red.prof mr Florijan Balaž
red.prof dr Agota Vitkay-Kucsera

Izvršni sekretar
dipl. vazd. ing László Vitkay – Kucsera

Prijava kamernog ansambla


  • Prijave za takmičenje podnose se isključivo elektronskim putem, najkasnije do 01. decembra 2022. godine
  • Sva polja prijave obavezno moraju biti popunjena.
  • Takmičari popunjavaju polja za kompozicije u skladu sa kategorijom kojoj pripadaju.

    Kategorija

    Program: kompozitor, delo, trajanje

    Prijavljujemo se na listu obaveštenja