LAUREAT  5.  MEĐUNARODNOG  TAKMIČENJA  SOLO  PEVAČA “VERA KOVAČ VITKAI” JE DANICA SPASOJEVIĆ i TriOs kamerni ansambl

SUBOTA 10.11.2018

II kategorija ženski glasovi

 1. Ana Štula 77,80  III – 2
 2. Željana Danilović 90,20  I – 3
 3. Ester Čuzdi 87,00  II – 2
 4. Marina Milošev 79,00  III – 1
 5. Anđela Jovanović 88,60  II – 1
 6. Katarina Zorec 93,80  I – 1
 7. Marija Omejec 80,00  II – 2
 8. Sara Pavlović 92,60  I – 2

II kategorija muški glasovi

 1. Staša Stajić 88,60  II

III kategorija ženski glasovi

1. Đurđiva Babić 87,80  II

III kategorija muški glasovi

 1. Boris Papak 92,20  I
 2. Strahinja Tričković 85,60  II

Kamerni Ansambli

I kategorija

 1. Bogyó és Babócák 92,00  I – 2

       2. TriOs LAUREAT

 

NEDELJA 11.11.2018

Predkategorija ženski glasovi

 1. Klara Blažunaj  86,80   II – 2
 2. Ognjenka Lazić  92,80   I – 3
 3. Eva Česen  92,40   I – 5
 4. Sara Stević  92,75   I – 4
 5. Jana Jovanović  93,50   I – 2
 6. Iva Čičovački  91,20   I – 7
 7. Katarina Katanić  83,00   II – 4
 8. Aleksandra Kocić 96,20   I – 1
 9. Kristina Afić  86,40   II – 3
 10. Tamara Živković  SPECIJALNA NAGRADA ZA NAJMLAĐEG TAKMIČARA
 11. Lara Malenić  90,80   I – 8
 12. Leonarda Kavedžić  92,20   I – 6
 13. Isidora Bogdanović  88,60   II – 1
 14. Vlatka Kladarić  90,40   I – 9
 15. Kristina Kiš  82,40   II – 5

Predkategorija muški glasovi

 1. NikolaVaržić  78,40   III – 1
 2. Adrian Mozetić  89,20   II – 1
 3. Nejc Bavdek  86,00   II – 2

I kategorija ženski glasovi

 1. Jovana Kovačević 87,20  II – 2
 2. Ivana Govorčin 75,00  III 1
 3. Aleksandra Zvicer 82,00  II – 3
 4. Ljeposava Malbaša 73,00  III – 2
 5. Danijela Kondić 88,60  II – 1

I kategorija muški glasovi

 1. Vladimir Jakšić 92,00  I – 1
 2. Robert Hip 90,80  I – 2

 

V kategorija druga etapa ženski glasovi

 1. Danica Spasojević LAUREAT
 2. Svjetlana Đokić 93,60  I – 2