Dragi takmičari, pozivamo vas da uzmete učešće na 9. međunarodnom takmičenju solo pevača „Vera Kovač Vitkai“ koje će se ove godine održati 12. i 13. decembra u prostorijama nove muzičke škole „Isidor Bajić“. Ovogodišnji žiri činiće eminentni umetnici dr um Violeta Pančetović Radaković, mr Ljilja Lišković – docent, mr. art. Vesna Coufal, mr Anastasija Holc – docent, dr i dr um. Agota Vitkai Kučera, mr Ivana Ivanović. Rok za prijavljivanje je 01. decembar 2022. godine.