NOVI TERMIN

6. međunarodno takmičenje solo pevača „Vera Kovač Vitkai“ će biti održano u NOVOM terminu i to od 17. do 20. juna 2019. godine